Få ett prisförslag

Fyll i vilken modell du vill sälja och vilket skick den har. Vi köper även trasiga mobiltelefoner.


Lämna in till oss

Du kan antingen skicka in din mobil med posten eller komma in i någon av våra egna butiker.


Få betalt

Vi sätter in pengarna för din mobil på ditt konto inom 1-3 bankdagar.

Börja här